Proč pomáhat?

Proč pomáhat?

Protože třídit odpad má určitě smysl! Ale pokud nevyřešíme otázku co udělat s vytříděným plastem, pořád zůstaneme ve velkém ekologickém problému. 

Proto zde máme trička z plastu, které nám mohou pomoct tuto situaci vylepšit!

 

Pouze 5%

Přesně tolik procent recyklovaného plastu se vrátí zpátky v jiné podobě!

Většina plastů se v České republice spaluje. Tím se tvoří skleníkový plyn, který bohužel napomáhá ke globálnímu oteplování.

 

Proč se plast spaluje?

Protože je levnější vyrobit nový plast než ten použitý recyklovat a vrátit ho tak zpátky k lidem.

Česká republika se bohužel nepoptává po výrobkách z recyklovatelného plastu.

Tudíž se státu nevyplatí plast recyklovat a proto ho radši spalují.

 

Věděli jste, že…

Plastový odpad zabije každý rok až 1 milion mořských ptáků, 100 000 mořských savců i mořských želv a nespočet ryb?

Celosvětově je 73% plážového odpadu tvořeno plasty jako jsou filtry z nedopalků cigaret, plastové lahve a jejich víčka, různé obaly, tašky a nádoby?

Světová produkce plastů navíc vzrostla z 2,3 milionů tun v roce 1950 na 162 milionů tun v roce 1993 a následně na 448 milionů tun v roce 2015?

Po celém světě se každou minutu prodá téměř 1 milion plastových lahví?

V oceánech již plave více než 5 bilionů kusů plastů?

 

 

Proč přispět na dobrou věc?

Záchrana želv

Šest ze sedmi druhů mořských želv je buď ohroženým druhem, nebo vymírá. Už jen v USA umře ročně kvůli plastům 1 000 želv. Rybářskými loďmi je každoročně chyceno, zraněno nebo zabito 250 000 mořských želv!

Největším problémem však na mnoha místech zůstává přímý sběr želvích vajec, které se prodávají na černém trhu zabíjení samic pro maso i želvovinu.

Spolupracujeme s www.morskezelvy.cz

 

Vysazování stromů

Každý rok přicházíme o 25 milionů akrů lesa! To je jako přijít o 27 fotbalových hřišť každou minutu.

Odlesňováním nicméně každoročně vyhladíme odhadovaných 3,9 miliard akrů. To je jako přijít každou minutu o  4 316 fotbalových hřišť.

Spolupracujeme s www.sazimebudoucnost.cz

 

Výlov plastů

Nejvíce znečištěním oceánů trpí ohrožené druhy zvířat, jako jsou velryby, rejnoci manta, či žraloci velrybí, kteří se živí planktonem. Mimořádně jsou ohroženi měsíčníci a MOŘSKÉ ŽELVY, které se živí medúzami, jež zaměňují za igelitové sáčky plovoucí v oceánu.

Pokud vám není jejich osud lhostejný, pomozte čistit oceán.

Spolupracujeme s www.justicefornature.org

 

 

Děkujeme, že pomáháte!